Kollektivavtalsdatabasen

Kollektivavtal i Sverige

Ett urval av kollektivavtal från Sverige publiceras här. Du kan hitta de ursprungliga texterna, läsa dem och navigera igenom enskilda kapitel och artiklar, beroende på vilka ämnen du är intresserad av.
När du klickar på ett kollektivavtal öppnas en sida: på vänster sida finns den fullständiga texten, medan du i den högra kolumnen hittar en sammanfattning av kollektivavtalsvillkor.
Fackföreningar och arbetsgivare från Sverige har bidragit till insamlingen av dessa kollektivavtal. Publication är utvecklat av WageIndicator Foundation och Dar es Salaam universitetet. Kontakta oss..

Jämför artiklarna med kollektivavtal från Sverige genom olika sektorer, ämnen och länder

Kollektivavtal - Sektoriell / Flera Arbetsgivare - Fullständig Text

Kollektivavtal - Företag / Enskild Arbetsgivare - Fullständig text

loading...
Loading...