Ersättning

Övertidsersättning

Normala arbetstimmar för heltidsanställda får inte överskrida 40 timmar per vecka. När arbetets natur eller arbetsförhållandena så kräver kan normala arbetstimmar per vecka överskrida 40 så länge som ett medel på 40 timmar bibehålls över en referensperiod inte längre än fyra veckor.  Arbetsveckan anses börja på måndagen, om inte andra lösningar tillämpas på arbetsplatsen.

Jourtimmar (när en anställd står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen för att utföra arbete om nödvändigt) är tillåtna där arbetets natur kräver. En anställd får inte genomföra fler än 48 jourtimmar under en fyraveckorsperiod; eller 50 timmar under en kalendermånad.

Övertid definieras som arbetstimmar utöver den anställdes ordinarie arbetstimmar och jourtimmar enligt lagen (40 arbetstimmar per vecka och 48 jourtimmar per fyra veckor eller 50 per månad) eller det som beskrivs under ett tillämpat avtal om avtalsreglerna skiljer sig från de lagstadgade normerna. En anställd får normalt sätt inte arbeta mer än 48 timmar övertid under en fyraveckorsperiod; eller 50 timmar övertid under en kalendermånad; eller 200 timmars övertid per år. Övertid utöver allmän övertid kan arbetas upp till maximalt 150 timmar per anställd över ett kalenderår om särskilda grunder finns för att gåra så och att ingen annan lämplig lösning finns. Sammanlagt får extra övertid och allmän övertid emellertid inte överskrida 48 timmar per anställd under en fyraveckorsperiod, eller 50 veckor under en kalendermånad. I händelse av naturkatastrofer/olyckor anses arbetad övertid som akut övertid och räknas inte som vanliga övertidstimmar ut lönehänseende. En anställds totala arbetstid, inkluderat övertid, får inte överskrida 48 timmar per vecka i genomsnitt under en referensperiod på upp till fyra månader (Avsnitt 5-9 i övertidslagen 1982)

Ersättningsgraderna för övertid definieras inte i lagen och avgörs snarare genom kollektivavtal. Enligt IF Metalls avtal (2013-16) är övertidstilläggen enligt följande från 1:a april 2014: 63.55 SEK/timme för övertid måndag till fredag (arbetsdagar); 81.74 SEK/timme för arbetad övertid på icke-arbetsdagar enligt ordinarie arbetstidsschema; och 108.92 SEK/timme för arbetad övertid lördag-söndag, allmänna helgdagar, midsommarafton, midsommardagen, julafton och nyårsafton. 

Ersättning för nattarbete

Nattarbetare definieras som anställda som normalt arbetar minst tre timmar per skift mellan klockan 22.00 och 06.00, eller utför minst en tredjedel av årets arbetstid mellan dessa tider. Arbetstiden för nattarbetare får inte överskrida åtta timmar per 24-timmarsperiod, beräknat i medel över en referensperiod på upp till fyra månader.

Vid arbete som omfattar särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får åttatimmarsgränsen för nattarbete under respektive 24 timmar inte överskridas och får inte beräknas i medeltid under en referensperiod.

Ersättningsgraderna för nattarbete definieras inte i lagen och avgörs snarare genom kollektivavtal. Nattarbetet är en del av obekväm arbetstid. Enligt IF Metalls avtal (2013-16) ersätts nattarbete (22:30 till 06:30) med SEK 30.07 per timme från 1:a april 2014.

(Avsnitt 13 A i Arbetstidslagen, 1982)

Ersättning för semestrar/vilodagar

En arbetsgivare kan kräva att en anställd arbetar på en veckovilodag om detta orsakas av särskilda omständigheter vilka inte kunnat förutses. Den anställde är emellertid berättigad till kompensationsledigt i en dag.

Inga bestämmelser kunde hittas i lagen som garanterar lediget för arbete på en officiell helgdag

(avsnitt 14 i Arbetstidslagen, 1982)

Ersättning för veckoslut/officiell helgdag

Svensk lagstiftning redogör inte för betald ersättning för arbete på veckovilodagar eller allmänna helgdagar. Kollektivavtalen innehåller emellertid sådana tillämpningar för utökad ersättning för arbete under veckovilodagar eller allmänna helgdagar endast om kompensationsledighet ej ges. 

loading...
Loading...