Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige består av två delar: den frivilliga försäkringen som ger inkomstrelaterad ersättning och grundförsäkringen som består av en fastslagen ersättning. Grundförutsättningarna för att vara berättigad till arbetslöshetsersättning är deltagande i en arbetslöshetskassa under minst de senaste tolv månaderna (nödvändig förutsättning för inkomstrelaterad ersättning) eller att den arbetslöse personen måste ha arbetat i under minst de senaste 6 månaderna (80 timmar per månad) eller minst 480 timmar under en kontinuerlig sexmånadersperiod (minst 50 timmar per månad) under den senaste 12-månadersperioden före arbetslösheten (nödvändig förutsättning för både inkomstrelaterad ersättning och grundersättning).

Grundförsäkringen betalas ut i totalt 300 dagar, uppgår till SEK 320 per dag men reduceras proportionellt för arbetare som arbetat deltid, det vill säga mindre än 40 timmar per vecka.

Den inkomstrelaterade ersättningen uppgår till 80 % av inkomsten före arbetslösheten under de första 200 dagarna och 70 % av inkomsten under de påföljande 100 dagarna. Maximal ersättning är SEK 680.

Båda typerna av ersättning betalas efter en karensperiod på 7 dagar och endast för 5 dagar per vecka. Ersättningarna betalas under ytterligare 150 dagar om den försäkrade personen har barn under 18 år.

Arbetslöshetsersättningen kan stoppas under en viss tid (10 till 60 dagar) om den försäkrade personen frivilligt lämnar sin anställning eller avskedas på grund av misskötsel. Den dagliga ersättningen kan också reuceras (25-50 %) under en viss tid av anledningar som vägran att ta ett lämpligt arbete eller utbildning eller misskötsel som leder till att ett jobberbjudande tas tillbaka.

loading...
Loading...