Skydd

Inget skadligt arbete

En kvinnlig anställd som väntar barn, eller som nyligen fått barn eller ammar är berättigad till att få andra arbetsuppgifter medan hon får sin lön, förutsatt att hon inte är förhindrad från att fortsätta sitna ordinarie arbetsuppgifter enligt en bestämmelse i Arbetsmiljölagen.

En kvinnlig anställd som väntar barn och som till följd av detta inte kan utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter, är berättigad till att få andra arbetsuppgifter med fortsatt lön.

En anställd är emellertid endast berättigad till förflyttning 60 dagar före förväntad förlossning. I händelse av att förflyttning inte är praktiskt genomförbart, är kvinnan berättigad till ledighet, då detta är nödvändigt med hänsyn taget till att skydda hennes hälsa och säkerhet, men då utan löneförmåner under perioden ledigheten pågår. Denna ledighet betraktas som obetald ledighet om inte arbetaren vill använda en del av sin föräldrapenning som endast är tillgänglig från den sextionde dagen före den förväntade förlossningen.

En kvinnlig arbetare är skyldig att meddela en månad i förväg till arbetsgivaren för att möjliggöra för ersättningsarbete om hon inte kan utföra fysiskt krävande uppgifter under graviditeten.

(Avsnitt 18-21 i Föräldrledighetslagen, 1995)

Skydd mot uppsägning

En arbetare får inte sägas upp (eller ens missgynnas) på grund av sina krav eller begäran om rätten till mammaledighet, pappaledighet, adoption eller föräldraledighet. Om en arbetare missgynnas på grund av sådan frånvaro, kan denna uppsägning deklareras som ogiltig. Sådana anställda kan heller inte utsättas för orättvis behandling gällande lön eller andra anställningsförhållanden.

(Avsnitt 16-17 i Lagen om föräldraledighet, 1995)

Rätt att återgå till samma position

En anställd har rätt att komma tillbaka till samma position efter mammaledighet. Enligt avsnitt 15 i Lagen om föräldraledighet kan en anställd avbryta sin ledighet och har rätt till samma arbete som före ledigheten. Om en anställd vill utnyttja sin rätt till att återgå till arbetet kan han/hon meddela arbetsgivaren detta att börja gälla så snart det är praktiskt genomförbart.

Om ledigheten var tänkt att fortsätta i ytterligare en månad eller längre, kan arbetsgivaren skjuta på återkomsten men inte mer än en månad efter att arbetsgivaren fått meddelande om återkomsten. 

loading...
Loading...