Arbetsskadeersättning

Funktionsnedsättning / Arbetsskadeersättning

Arbetssladpr kan klassificeras utifrån konsekvenserna, då dessa resulterar i: (i) permanent total oförmåga (ii) permanent partiell oförmåga (iii) tillfällig oförmåga (iv) allvarlig skada som leder till döden för en arbetare.

Den tillfälliga sjukersättningen är samma som sjukersättningen. 80 % av den försäkrades senaste inkomster betalas ut från den 15:e till 364:e dagen under en 450-dagarsperiod. Denna period går att förlänga till 550 dagar och ersättningen är då satt till 75 % av den försäkrade personens förlorade inkomster. Arbetsgivaren betalar sjukersättning under de första 14 dagarna (förutom den första dagen som betraktas som ”karensdag”).

Vid händelse av permanent total oförmåga (100 %) är arbetare berättigade till 100 % av förorad inkomst medan vid partiell oförmåga justeras ersättningen i proportion till den bedömda graden av förslust i inkomstkapacitet.

Vid en arbetares dödsfall på grund av en olycka eller sjukdom på arbetet är efterlevandepensionen 45 % av sjukersättningen som arbetaren fick eller skulle ha fått. Efterlevandepensionen för barn är 40 % av den ordinarie sjukpensionen (endast tillåten upp till 18 år; 20 år för studenter). Ersättningen för efterlevande barn ökas med 20 % för varje ytterligare föräldralås. Den totala efterlevandepensionen kan inte överskrida 100 % av pensionen som en arbetare skulle ha varit berättigad till vid dödstidpunkten. En klumpsumma för begravningskostnader betalas också ut.  

loading...
Loading...