Graviditet och Arbete

Mammaledighet

En kvinnlig anställd är berättigad till full ledighet i samband med sitt barns födsel under en sammanhängande period av minst sju veckor före den förväntade förlossnigen och sju veckor efter förlossningen. Om hon inte av någon annan anledning är på semester är två veckor av denna mammaledighet obligatorisk under perioden före och efter förlossningen.   

En arbetsgivare är inte skyldig att betala ut lön till anställda under mammaledigheten. Vid mammaledighet är kvinnliga anställda emellertid berättigade till att använda delar av sin föräldrapenning (från 60 dagar fram till förväntad förlossning).

Från 60 dagar före den förväntade förlossningen kan gravida anställda som inte kan utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter vara berättigade till att få andra arbetsuppgifter, utan nedsättning av lönen. Om en förflyttning inte är rimligt genomförbar, har den anställde rätt till att ta ut ledighet, under vilken hon får statligt bidrag, beräknat på samma sätt som sjukersättning. En liknande rätt till förflyttning eller ledighet tillämpas för anställda som är gravida, som nyligen fött barn eller som ammar, och vars arbete avser offentlig hälsovård och säkerhetsmyndigheter och som medför särskilda hälsorisker för kvinnor i detta tillstånd.

Anställda som nyligen fött barn är berättigade till en ospecificerad period med obetald ledighet för att amma barnet. 

Inkomst

Det finns inga bestämmelser om lön under de 14 lediga veckorna (7 veckor före förlossningen och 7 veckor efter förlossningen). En gravid anställd kvinna är emellertid berättigad till 60 dagars ersättning från föräldrapenningen före barnets födsel och denna ledighet betalas utifrån 80 % av inkomsten. Den här ersättningen tillämpas genom socialförsäkringsmedel. Återstående ledighet betalas också baserat på 80 % av lönen.     

Gratis sjukvård

Inga uttryckliga regler gällande sjukvårdsförmåner för gravida arbetare kunde hittas. Alla medborgare har rätten till hälsovård och det finns ingen kvalificeringsperiod. Hälsovård innefattar allmän medicinsk hjälp (inkluderat läkarbesök och specialistvård), sjukhusvård, fysioterapi och annan medicinsk behandling, tandvård och läkemedel.

loading...
Loading...