Arbete och Löner

Minimilön

Sverige saknar nationell lagstiftning gällande minimilöner. Gränserna för minimilöner bestäms enligt kollektivavtal. Löner sätts med hänsyn till ansvar och nivån på arbetets svårighetsgrad och sättet de anställda utför dessa uppgifter. Svårare arbetsuppgifter som ställer högre krav på utbildning, kunskap, ansvar och kompetens ger högre lön är mindre krävande arbetsuppgifter. Hänsyn tas även till arbetsmiljö och förhållandena hur arbetet utförs. Marknadskrafter påverkar också bedömningen av löner.

När arbetskraven höjs genom ökad erfarenhet, mer krävande uppgifter, ökade befogenheter, större ansvar, utökad kunskap eller kompetens, höjs den anställdes lön proportionerligt. Löner för arbetare under 18 års ålder skiljer sig från adra arbetare. Arbetarnas löner skiljer sig åt utifrån placering i fyra olika grupper. Dessa löner ökar även oavbrutet ju längre anställningen varat inom organisationen.

Enligt IF Metalls avtal (2013-16) (2013-16), ska gymnasieelever mellan åldern 16 och 18 och som anställs under en begränsad tid under skollov få en månadslön på minst SEK 6 898 från den 1:a april 2013; SEK 7 036 från 1:a april 2014; och 7 191 från 1:a april 2014. Lönesumman inkluderar allmänna helgdagar och semesterlön.

En arbetare placeras i en av 4 lönegrupper enligt typen av arbete:

i. utförandet av lätt arbete som kräver liten insats i bra till ganska svåra arbetsplatsförhållanden och arbete som utförs utifrån detaljerade instruktioner och en regelbunden rutin (Grupp 1);

ii. Arbete som innefattar måttlig arbetsinsats som utförs i svåra arbetsplatsförhållanden (Arbete som kräver viss mått av specialutbildning och praktisk erfarenhet och som regel utförs enligt muntliga eller skriftliga instruktioner är klassificerade i den här gruppen) (Grupp 2),

iii. Kvalificerat arbete som kräver teknisk eller annan teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet och som även kräver omdöme och initiativ utöver muntliga eller skriftliga instruktioner. Arbete som omfattar tung insats och som utförs under speciellt svåra arbetsplatsförhållanden klassificeras även i den här gruppen (Grupp 3)

iv. Särskilt högt kvalificerat arbete innefattar stor teknisk eller annan teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet liksom stort mått av omdöme, initiativ och ansvar för att arbetet ska kunna utföras och som kräver teknisk eller annan tung insats och som utförs under särskilt svåra arbetsplatsförhållanden klassificeras även i den här gruppen (Grupp 4).

 

 

Regelbunden lön

Det finns inga lagstadgade bestämmelse gällande ärenden såsom metod eller frekvensen för löneutbetalning, eller regler för anställda med specificerade lönebesked. Dessa ärenden bestäms genom kollektivavtal eller individuella anställningskontrakt. Anställda får vanligtvis betalt per vecka, per fjortonde dag eller på månadsbasis. De lönerelaterade lagstadgade skydden hanterar endast avdrag, betald uppsägning; petalning av lönser i händelse av den anställdes betalningssvårigheter, jämstäld lön och förbud mot innestående betalning till anställda under en marknadskonflikt.

Enligt IF Metalls avtal (2013-16) ska löner utbetalas minst en gång per månad. Om utbetalningsperioden innefattar fyra veckor eller en månad ska vederbörlig tillämpning av ett tidigare fastställt belopp utbetalas vid ett tillfälle mellan de vanliga utbetalningsdagarna. Den sista utbetalningsdagen är 9 arbetsdagar efter slutet på en löneperiod. Utbetalningsperioder och utbetalningsdagar ska också bestämmas för att avgöra arbetstimmar och den årliga semesterperioden för ett kalenderår.

loading...
Loading...