Pressmeddelande - Minska de könsrelaterade löneskillnaderna med hjälp av 39 frågor och svar

Om fler arbetande kvinnor informerades om hur man undviker de könsrelaterade löneskillnaderna skulle de ihållande löneskillnaderna mellan män och kvinnor steg för steg kunna minskas. WageIndicator och Lonecheck.se presenterar en omfattande översikt av aspekter kopplade till kvinnor i arbetslivet, som tjänar 15,20% mindre än män i Sverige.

Några tips till kvinnor som vill tjäna mer än män:
  • Välj utbildning med tanke på framtida anställning och skaffa ditt examensbevis.
  • Välj en sektor som betalar bättre.
  • Lär dig färdigheter som kan tillämpas på ett brett plan och uppdatera dem medan du arbetar.
  • Välj, om du vill starta familj, en partner som är stöttande och som delar på hushållssysslorna.
  • När ni väl har skaffat barn, välj inte bort utan fortsätt att arbeta.
  • Planera alla karriärsteg väl, även lönekrav.
  • Kolla upp pensionsrättigheter.
Slutligen bör arbetande kvinnor vara uppmärksamma på löneskillnader som är oförtjänta och som kan peka på diskriminering, vilket är förbjudet enligt lag.

Ta mig till "39 frågor och svar"


loading...
Loading...